KOMMENDE AKTIVITETER

DATO AKTIVITET
26.05.2020 Nivå 2 Spirit Energy

Kontaktperson OFFB: Pia CB Fjærli


04.06.2020 Table top OSEP Hammerfest Spirit Energy

Kontaktperson: Pia CB Fjærli


18.06.2020 Table top Nova/Vega/Gjøa - Wintershall Dea

Kontaktperson: Magnus Klem Husebye

Walk through/talk through av brodokument med påfølgende oljevernrelaterte caser.

24.06.2020 Nivå 2 øvelse Nova- Wintershall Dea - Oljevern

Kontaktperson: Magnus Klem Husebye

Nivå 2 øvelse med spesiell vekt på oljevern, kommunikasjon og samarbeid med myndigheter/NOFO.

26.08.2020 Table top Dvalin - Wintershall Dea & Equinor

Kontaktperson: Magnus Klem Husebye

Fra operasjon til produksjon. Boreoperasjonen til Transcoean Arctic ferdigstilles. Veien videre drøftes. TTT kjøres via Teams. Merk: tentativ dato.

02.09.2020 OSEP øvelse - Wintershall Dea - Bergen

Kontaktperson: Magnus Klem Husebye


29.10.2020 Nivå 2 øvelse Brage - Wintershall Dea - Intern

Kontaktperson: Magnus Klem Husebye


 

 

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

alternative text

BLI MED I OFFB

OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap. Vi vil være din foretrukne 2.linjes beredskapsorganisasjon.

 

>Les mer

alternative text

BEREDSKAP­S­SENTER

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

 

>Les mer

alternative text

EVAKUERTSENTRE

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Sandnes, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.

 

>Les mer

alternative text

OFFB PÅ FIRE MINUTTER

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.

 

>Les mer