KOMMENDE AKTIVITETER

DATO AKTIVITET
27.03.2019 Nivå 2-øvelse Neptune Energy Norge AS - Gjøa

Neptune Energy øver i tidsrommet 0800-1200 i en nivå 2-øvelse. Personell fra hele beredskapsorg. deltar.

Øvingsleder: Pål Erland

27.03.2019 Nivå 1 øvelser OKEA

3 x N1 øvelser gjennomføres denne dagen med scenarioer fra Draugen

Øvingsleder: gunnar.henriksen@offb.no

02.04.2019 Nivå 3 øvelse Okea- Draugen

0800-1200
03.04.2019 Nivå 2-øvelse Neptune Energy Norge AS - Gjøa

Neptune Energy øver i tidsrommet 0800-1200 i en nivå 2-øvelse. Personell fra hele beredskapsorg. deltar.

Øvingsleder: Pål Erland

04.09.2019 Samvirke table top Neptune Energy Norge AS

Samvirke table top med samvirkeaktører i Bergens-området arrangeres på Thon Hotel Bergen Airport.

Ansvar: Pål Erland

18.09.2019 Table top Neptune Energy Norge AS

Denne table top har fokus på forberedelser til fullskalaøvelsen som arrangeres 01.10.2019. Aktuelle interessenter i en hendelse med utgangspunkt om bord på Gjøa deltar hos OFFB.

Ansvar: Pål Elrand

01.10.2019 Fullskalaøvelse Neptune Energy Norge AS - Gjøa

Neptune Energy Norge AS arrangerer fullskalaøvelse (nivå 3) i tidsrommet 0800-1600. Det øves både offshore om bord på Gjøa-plattformen samt hos flere aktører onshore.

Øvingsleder: Pål Erland

30.10.2019 Nivå 2-øvelse Neptune Energy Norge AS - Gjøa

Neptune Energy øver i tidsrommet 0800-1200 i en nivå 2-øvelse. Personell fra hele beredskapsorg. deltar.

Øvingsleder: Pål Erland

13.11.2019 Nivå 2-øvelse Neptune Energy Norge AS - Gjøa

Neptune Energy øver i tidsrommet 0800-1200 i en nivå 2-øvelse. Personell fra hele beredskapsorg. deltar.

Øvingsleder: Pål Erland

27.11.2019 Table top Neptune Energy Norge AS

Table top hos OFFB. Nærmere agenda om innhold kommer!

Ansvar: Pål Erland

04.12.2019 Table top Neptune Energy Norge AS

Table top hos OFFB. Nærmere agenda om innhold kommer!

Ansvar: Pål Erland

 

 

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer