OFFB BEREDSKAPSSENTER

Beredskapssenteret til OFFB er plassert i Koppholen 19 i Sandnes. Vi har moderne og tidsriktige lokaler. Her har vi alle fasiliteter som trengs, inkludert to uavhengige situasjonsrom. Vi har også et eget telefonsvarersenter og arbeidsplass til liaisoner og teknisk støtte. Dersom en hendelse inntreffer mobiliserer vårt beredskapslag innen en time.

Ansvarsområder

Ved en hendelse mobiliserer vårt beredskapslag innen en time. Beredskapslaget består av seks personer som hver har sitt arbeidsområde:

  • Beredskapsleder har kontakt med operatøren i 3.linje.
  • Stabsleder har kontakt med plattformsjefen i 1.linje.
  • Myndighetskoordinator rapporterer til myndighetene.
  • Personellkoordinator ser til at pårørende og evakuerte håndteres på en god måte.
  • Logistikkoordinator sørger for nødvendige ressurser til søk og redningstjenester, og samkjører ressurser med hovedredningssentralen.
  • Informasjonskoordinator sørger for at verifisert informasjon gis til 3. linje. Det er operatør som tar de strategiske valg om hvilken informasjon som skal frigis til media og pårørende.


OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

alternative text

BLI MED I OFFB

OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap. Vi vil være din foretrukne 2.linjes beredskapsorganisasjon.

 

>Les mer

alternative text

BEREDSKAP­S­SENTER

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

 

>Les mer

alternative text

EVAKUERTSENTRE

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Sandnes, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.

 

>Les mer

alternative text

OFFB PÅ FIRE MINUTTER

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.

 

>Les mer