27.06.2019

Samvirketabletop i Bergen

4. september inviterer OFFB alle aktører i bergensområdet som jobber med krisehåndtering og får en rolle under beredskapshendelser offshore til samvirketabletop ved Thon Hotel Bergen Airport.

Temaet for øvelsen er ivaretakelse av evakuerte og deres pårørende i forbindelse med beredskapssituasjoner og samvirket mellom aktører i offentlig og privat sektor som har en rolle i krisehåndteringen.

Områdene som skal belyses er blant annet:


  • Håndtering av evakuerte og pårørende ved et etablert senter for evakuerte og pårørende

  • Organisering, varslingsrutiner og håndtering i en krise

  • Presentasjoner av private og offentlige aktørers krisehåndteringsorganisasjoner, ansvar og roller

  • Equinor presenterer organisering av eget evakuert- og pårørendesenter på Kokstad, samt erfaringer gjort etter større kriser

  • Løsning av case som tar utgangspunkt i evakuering av offshore-personell til Flesland og håndtering av evakuerte og pårørende


Målet er å etablere en felles situasjonsforståelse og synliggjøre hvilke ressurser, roller, oppgaver og ansvar de ulike aktørene har, forteller beredskapsleder i OFFB og kontaktperson for tabletop-en, Pål Erland.

OFFB har tidligere arrangert lignende tabletop-øvelser i både Stavanger, Brønnøysund og Florø.

På listen over inviterte står blant andre Vest politidistrikt, Helse Bergen, Bergen kommune, Klinikk for krisepsykologi, Offshore Health Services, Securitas, Thon Hotel, Avinor, Equinor, Hovedredningssentralen i Sør-Norge og operatørselskapene som er medlemmer i Operatørenes forening for beredskap (OFFB).

I tillegg er arrangementet åpent for alle andre som arbeider med beredskap eller kan inneha en rolle i forbindelse med håndtering av evakuerte og/eller pårørende.

Arrangementet, som er gratis, gjennomføres på Thon Hotel Bergen Airport onsdag 4. september klokken 10.00 til 14.00. Det blir servert en lett lunsj.

Påmeldinger kan sendes på mail til pal.erland@offb.no.


Påmeldingsfrist: 28. august

 

OFFB HAS ROOM FOR MORE MEMBERS

As a member of OFFB you will have access to, and ownership of, a member-led, non-profit 2nd line emergency response organisation. All oil and gas companies on the Norwegian continental shelf can be members of OFFB.

Les mer

alternative text

JOIN OFFB

OFFB is a member-led, non-profit emergency response organisation utilised by many operating companies on the Norwegian continental shelf.

 

>Read more

alternative text

EMERGENCY RESPONSE CENTRE

Located at Koppholen 19 in Sandnes, we have all the facilities we need in two independent situation rooms. Our emergency response team will be mobilised within one hour.

 

>Read more

alternative text

EVACUATION CENTRES

Our evacuation centers are in the coastal towns of Stavanger, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund and Hammerfest. 

 

>Read more

alternative text

OFFB IN FOUR MINUTES

Get an overview of OFFB´s activities in four minutes.

 

>Read more