31.07.2019

OFFB søker krise-kommunikasjonsrådgivere

OFFB Strategisk krisekommunikasjonsteam er i medvind. Nå søker vi etter dyktige rådgivere til å styrke arbeidet med krisekommunikasjon for ni operatørselskap på norsk sokkel.

OPPDATERING: Vi har for tiden ingen ledige engasjementer

OFFB Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT) har som oppgave å støtte OFFBs medlemmer i deres kommunikasjonsarbeid i beredskapssituasjoner. Målet er å sikre et godt samarbeid med alle som påvirkes av en hendelse og at korrekt informasjon blir frigitt til enhver tid.


OFFB SKT er i en rivende utvikling. Siden oppstarten i april 2018 har alle medlemmene i OFFB tatt i bruk tjenesten, inkludert:


 • Wintershall Dea

 • Neptune Energy

 • Spirit Energy Norge

 • Gassco

 • OKEA

 • A/S Norske Shell

 • Wellesley Petroleum

 • DNO North Sea (Norge)

 • Edison Norge 


På grunn av økt oppdragsmengde og økt aktivitet søker vi nå etter flere frilansere og konsulenter med journalistisk eller kommunikasjonsfaglig bakgrunn og kunnskap om olje- og gassindustrien.


OFFB ønsker også samarbeid med andre fagmiljø innen kommunikasjon.


Rollene i OFFB SKT er:

 • SKT-ledere

 • SKT-rådgivere som ikke går i fast vaktturnus, men kan kalles inn ved behov


Oppgavene til OFFB SKT inkluderer blant annet:

 • Kommunikasjonsfaglig rådgiving

 • Utarbeidelse av skriftlige budskap i ulike kanaler

 • Interessentanalyse og -oppfølging

 • Interessentovervåking

 • Medietelefonsvartjeneste


Vi tilbyr:

 • Grundig opplæringsløp

 • Deltakelse på et jevnt og høyt antall øvelser

 • Faste fagsamlinger

 • Kontinuerlig aktivitet

 • Mulighet for videreutvikling og påvirkningskraft i et faglig sterkt miljø


Høres dette interessant ut?

Ta kontakt for en uforpliktende prat eller send inn en kortfattet CV:


Alf Inge Molde
Leder Strategisk krisekommunikasjonsteam
Mail: alf.inge.molde(a)offb.no
Mob: 477 56 105

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

alternative text

BLI MED I OFFB

OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap. Vi vil være din foretrukne 2.linjes beredskapsorganisasjon.

 

>Les mer

alternative text

BEREDSKAPSSENTER

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

 

>Les mer

alternative text

EVAKUERTSENTRE

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Sandnes, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.

 

>Les mer

alternative text

OFFB PÅ FIRE MINUTTER

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.

 

>Les mer