27.06.2019

Samvirketabletop i Bergen

4. september inviterer OFFB alle aktører i bergensområdet som jobber med krisehåndtering og får en rolle under beredskapshendelser offshore til samvirketabletop ved Thon Hotel Bergen Airport.

Temaet for øvelsen er ivaretakelse av evakuerte og deres pårørende i forbindelse med beredskapssituasjoner og samvirket mellom aktører i offentlig og privat sektor som har en rolle i krisehåndteringen.

Områdene som skal belyses er blant annet:


  • Håndtering av evakuerte og pårørende ved et etablert senter for evakuerte og pårørende.

  • Organisering, varslingsrutiner og håndtering i en krise.

  • Presentasjoner av private og offentlige aktørers krisehåndteringsorganisasjoner, ansvar og roller.

  • Equinor presenterer organisering av eget evakuert- og pårørendesenter på Kokstad, samt erfaringer gjort etter større kriser.

  • Løsning av case som tar utgangspunkt i evakuering av offshore-personell til Flesland og håndtering av evakuerte og pårørende. 


Målet er å etablere en felles situasjonsforståelse og synliggjøre hvilke ressurser, roller, oppgaver og ansvar de ulike aktørene har, forteller beredskapsleder i OFFB og kontaktperson for tabletop-en, Pål Erland.


OFFB har tidligere arrangert lignende tabletop-øvelser i både Stavanger, Brønnøysund og Florø.


På listen over inviterte står blant andre Vest politidistrikt, Helse Bergen, Bergen kommune, Klinikk for krisepsykologi, Offshore Health Services, Securitas, Thon Hotel, Avinor, Equinor, Hovedredningssentralen i Sør-Norge og operatørselskapene som er medlemmer i Operatørenes forening for beredskap (OFFB).


I tillegg er arrangementet åpent for alle andre som arbeider med beredskap eller kan inneha en rolle i forbindelse med håndtering av evakuerte og/eller pårørende.


Arrangementet, som er gratis, gjennomføres på Thon Hotel Bergen Airport onsdag 4. september klokken 10.00 til 14.00. Det blir servert en lett lunsj.


Påmeldinger kan sendes på mail til pal.erland@offb.no.


Påmeldingsfrist: 28. august

 

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

alternative text

BLI MED I OFFB

OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap. Vi vil være din foretrukne 2.linjes beredskapsorganisasjon.

 

>Les mer

alternative text

BEREDSKAPSSENTER

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

 

>Les mer

alternative text

EVAKUERTSENTRE

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Sandnes, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.

 

>Les mer

alternative text

OFFB PÅ FIRE MINUTTER

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.

 

>Les mer