28.08.2018

OKEA blir medlem i Operatørenes forening for beredskap (OFFB)

Tirsdag 28. august inngikk OKEA avtale om medlemskap i Operatørenes forening for beredskap (OFFB). OFFB skal levere 2. linje beredskap til det trondheimbaserte oljeselskapet, som i fjerde kvartal overtar operatørskapet for Draugen-feltet i Norskehavet.

Avtalen om medlemskap ble signert på OFFB sin stand under ONS-konferansen i Stavanger, som fra 27. til 30. august samler operatører og leverandører fra hele verden til en av verdens største møteplasser for olje- og gassindustrien.

 

I juni 2018 inngikk OKEA avtale med A/S Norske Shell om å kjøpe selskapets eierandel på 44,56 prosent og operatørskap i norskehavsfeltet Draugen og en ikke-operert andel på 12 prosent i Gjøa-feltet til en prislapp på 4,52 milliarder kroner.


Avtalen gir OKEA en estimert produksjon på rundt 22.000 fat oljeekvivalenter per dag fra januar 2018, noe som ifølge Woodmac vil rangere OKEA på en 19. plass over de største produsentene på norsk sokkel i 2018.

 

Draugen skal fortsatt opereres fra selskapets operasjonssenter i Kristiansund. 2. linje beredskapen blir ivaretatt av Operatørenes forening for beredskap (OFFB), en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som drives på vegne av flere operatørselskap på norsk sokkel – inkludert Spirit Energy Norge AS, Wintershall Norge AS, Neptune Energy Norge AS, Gassco, Wellesley Petroleum, Faroe Petroleum Norge AS, Edison Norge AS, Dea Norge AS og VNG Norge.

 

- Vi setter stor pris på at vi får inn OKEA i samarbeidet i OFFB. Vi har jobbet med Erik Haugane tidligere og verdsetter hans kunnskap og kompetansen han har samlet i OKEA, sier daglig leder i OFFB, Ole Jacob Haug.

 

- Vi ser også fram til samarbeidet med personellet knyttet til driften av Draugen-feltet og er sikre på at de vil bidra til å styrke kvaliteten i OFFB ytterligere, sier Haug.

 

Styreleder i OFFB og direktør for anskaffelser i Neptune Energy, Eva Fagernes, er også svært fornøyd med at OKEA har blitt medlem i OFFB:

 

- OKEA er et nytt norsk selskap med store ambisjoner og høy aktivitet. Dette vil styrke foreningen, både når det gjelder kompetanse og mulighet for erfaringsoverføring, sier Fagernes.

 

Administrerende direktør i OKEA, Erik Haugane, var en av initiativtakerne til opprettelsen av OFFB i 2010 og ser store fordeler med medlemskapet i beredskapsorganisasjonen - både med tanke på økonomi, kompetanse og erfaring. 

 

De siste ti til 15 årene har det kommet flere nye aktører til på norsk sokkel og hendelser som krever mobilisering av 2. linje beredskapsorganisasjoner skjer heldigvis sjelden. Haugane mener derfor det er viktig at mange selskaper går sammen og deler ressurser, erfaring og lærdom fra hendelsene som oppstår for å kunne stå bedre rustet i framtiden – slik de gjør i OFFB.

 

- At industrien deler med hverandre kommer alle til gode, sier Haugane. 

 

 

Operatørenes forening for beredskap (OFFB) er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som eies av flere operatørselskap på norsk sokkel. OFFB leverer profesjonell 2. linje beredskap til våre medlemsbedrifter, og er en integrert del av deres beredskapssystem. I tillegg fungerer OFFB som et ressurs- og kompetansesenter for alle medlemmer.
Aktuelt fra OFFB


17.09.2020 Gjesteforelesning ved Universitetet i Stavanger

28.08.2020 Erfaringsdeling etter koronautbrudd på West Phoenix

28.08.2020 Sharing experiences from the coronavirus outbreak on West Phoenix

02.07.2020 OFFB registrert i EPIM JQS

25.05.2020 Anne Botne ny styreleder i OFFB

17.04.2020 Suksesskriterier for god koordinering

08.04.2020 God erfaring med øvelser fra hjemmekontor

16.03.2020 Beredskapen blir ivaretatt

11.03.2020 Erfaringsdeling med helsesektoren

06.02.2020 Forsker på OFFB og Safety-II

03.02.2020 Stor øvelse på Deepsea Yantai

12.12.2019 INEOS Oil & Gas Norway har blitt medlem i OFFB

05.12.2019 Unikt samarbeid om beredskap i oljenæringen fyller ti år

20.09.2019 Åpen dag og 10-årsjubileum

06.09.2019 OFFB søker stabsleder

28.08.2019 OFFB-samarbeid i ny rapport

31.07.2019 OFFB søker krise-kommunikasjonsrådgivere

27.06.2019 Samvirketabletop i Bergen

24.06.2019 Beredskapsmøte med Sola kommune

10.05.2019 Utfordrer strategisk nivå

30.04.2019 Krisekommunikasjon på Beredskapskonferansen

12.04.2019 Brage-øvelse med Forsvarets spesialkommando

11.04.2019 Stor oljevernøvelse i Danmark

05.04.2019 Hva gjør OFFB til en høypålitelig organisasjon?

14.03.2019 ICS-trening med Shell

19.02.2019 Faglig påfyll?

11.01.2019 A/S Norske Shell har blitt medlem i OFFB

28.08.2018 OKEA blir medlem i Operatørenes forening for beredskap (OFFB)

23.05.2018 Ledig stilling som stabsleder

05.03.2018 OFFB søker krise-kommunikasjonsrådgivere

30.01.2018 Worskshop - Skape en treningsarena for operatørens representanter til operatørens senter for evakuerte og pårørende (OSEP)

18.01.2018 OFFB etablerer krisekommunikasjonstjeneste

07.12.2017 OFFB Kompetansesenter arrangerer foredrag for medlemmene. Tema: Krisekommunikasjon i Norge

04.10.2017 Ivaretagelse av ansatte som er innlagt på sykehus og deres pårørende

18.09.2017 Kan du kommunisere under kriser?

14.03.2017 AKSJONSLEDELSE MED STATLIG OVERTAKELSE

07.02.2017 Aksjonsledelse med statlig overtagelse

OFFB trenger flere medlemmer


Les mer

alternative text

Våre medlemmer

Vi tilbyr medlemskap i et unikt beredskapssamarbeid på norsk sokkel. Elleve operatørselskaper sørger for robust, kostnadseffektiv og bærekraftig drift.

alternative text

Beredskapssenteret

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

alternative text

Evakuertsentre

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Stavanger, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Kompetansesenter

Ved vårt eget kompetansesenter får medlemmene kvalifisert kompetanseheving. Kursene er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Telefonsvarsenter

I løpet av to timer kan vi mobilisere et telefonsvarsenter for pårørende med trent personell og moderne systemer. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Krisekommunikasjon

Et stort team av krisekommunikasjonsledere- og rådgivere står klart til å mobiliseres til operatørenes beredskapsledelse på strategisk nivå. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Trening og øving

Vi gjennomfører mer enn 130 trenings- og øvingsaktiviteter hvert år. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

OFFB på fire minutter

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.