18.01.2018

OFFB etablerer krisekommunikasjonstjeneste

- Vi er svært fornøyd med å ha fått med oss kompetente personer med kommunikasjonsfaglig tyngde, bredde og erfaring, sier daglig leder i Operatørenes forening for beredskap (OFFB), Ole Jacob Haug.

Av: Alf Inge Molde, fagansvarlig for Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT)

 

OFFB Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT) vil ha i oppgave å støtte OFFBs medlemmer på norsk sokkel i deres kommunikasjonsarbeid i krisesituasjoner. Målet er å sikre et godt samarbeid med alle som påvirkes av en hendelse og at korrekt informasjon blir frigitt til enhver tid.

 

Tjenesten er etterspurt av både eksisterende og potensielle nye medlemmer, og opprettes i tett samarbeid med medlemsselskapene i OFFB. Tjenesten vil bli en del av totalleveransen til beredskapsorganisasjonen og et tilbud som vil kunne tilpasses de ulike operatørenes behov.

 

- Gjennom å samle erfaring og læring i vårt plansystem sikrer vi kontinuerlig forbedring og kompetanseheving, slik OFFBs medlemmer etterspør, sier daglig leder Ole Jacob Haug.

 

Media Response Team (MRT) er et innarbeidet begrep i bransjen for tilsvarende typer tjenester i dag, men OFFB ser at kommunikasjon under kriser involverer og retter seg mot langt flere enn media. Derfor lanseres navnet og begrepet Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT).

 

Tjenesten vil bestå av fem vaktgående SKT-ledere som vil være klare til å mobilisere hos operatører i Stavanger-regionen i løpet av én time – døgnet rundt, året rundt. I tillegg vil trente SKT-rådgivere kunne kalles inn ved behov. Det jobbes også med planer om opptrening av personell som kan besvare mediehenvendelser under større hendelser.

 

Haug er svært fornøyd med å ha fått med seg erfarne kommunikasjonsrådgivere med lang og variert bakgrunn – både fra media og olje- og gassindustrien.

 

Følgende personer vil gå inn i OFFB SKT som SKT-ledere:

 

Alf Inge Molde

 

Har 14 års erfaring som journalist i Stavanger Aftenblad, Oil Information, PetroMedia, Industri Kompetanse og LO Media, som frilanser for blant andre Industri Energi og Oljedirektoratet og som informasjonskoordinator i OFFB. Utdannet journalist ved Universitet i Stavanger. Har også mastergrad i samfunnssikkerhet fra samme universitet med fordypning i krisehåndtering og krisekommunikasjon.

Molde vil ha fagansvar for tjenesten.

 

Elisabeth Hovland

 

Har over 30 års erfaring som journalist, blant annet ti år som journalist i NRK Rogaland. Har i tillegg jobbet med beredskap og kommunikasjon i Proactima, ResQ og OFFB i sju år. Utdannet journalist ved medielinjen i Volda. Har også grunnfag i historie fra Høgskolen i Stavanger.

 

Eli Ane Nedreskår

 

Har ti års erfaring fra Norsk olje og gass, hvor hun var informasjonssjef i flere år. Gjennomfører i dag en etterutdanning i digital rådgiving og prosjektledelse, og har fra før en mastergrad i Human Resources fra Skema Business School, en fireårig grad i informasjon og kommunikasjon fra Universitetet i Nice og grunnfag i fransk fra samme universitet.

 

Astri Sivertsen

 

Har 23 års fartstid som journalist og kommunikasjonsrådgiver med olje- og gassnæringen som spesialfelt i Oljedirektoratet, PetroMedia og Statoil. Har også jobbet for blant andre Norsk Polarinstitutt, Dennis Publishing, Statens Datasentral og Aker Engineering og med beredskap i ResQ. Utdannet Cand.mag og har i tillegg en mastergrad i internasjonal journalistikk fra City University i London.

 

Sveinung Sletten

 

Har over 40 års erfaring innen journalistikk og kommunikasjon. Han har vært informasjonsdirektør i oljeselskapene Petoro, BP og Amoco, sjefredaktør for Statoils konsernpublikasjoner, sjefredaktør i Noroil Publishing House og journalist i Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis. Han har lang erfaring innen krisekommunikasjon både fra Amoco, BP og sist Proactima.

 

OFFB Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT) vil etter planen være operativt og klart til å tas i bruk av OFFBs medlemmer i april 2018.

 

Lyst til å være med?

OFFB Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT) har fremdeles åpning for flere rådgivere som kan være tilgjengelige i krisesituasjoner. Har du journalistisk eller kommunikasjonsfaglig bakgrunn og kunnskap om olje- og gassindustrien? Ta kontakt for en uforpliktende prat:

 

Alf Inge Molde
Mail: alf.inge.molde@offb.no
Mobil: 47 75 61 05

 
Aktuelt fra OFFB


17.09.2020 Gjesteforelesning ved Universitetet i Stavanger

28.08.2020 Erfaringsdeling etter koronautbrudd på West Phoenix

28.08.2020 Sharing experiences from the coronavirus outbreak on West Phoenix

02.07.2020 OFFB registrert i EPIM JQS

25.05.2020 Anne Botne ny styreleder i OFFB

17.04.2020 Suksesskriterier for god koordinering

08.04.2020 God erfaring med øvelser fra hjemmekontor

16.03.2020 Beredskapen blir ivaretatt

11.03.2020 Erfaringsdeling med helsesektoren

06.02.2020 Forsker på OFFB og Safety-II

03.02.2020 Stor øvelse på Deepsea Yantai

12.12.2019 INEOS Oil & Gas Norway har blitt medlem i OFFB

05.12.2019 Unikt samarbeid om beredskap i oljenæringen fyller ti år

20.09.2019 Åpen dag og 10-årsjubileum

06.09.2019 OFFB søker stabsleder

28.08.2019 OFFB-samarbeid i ny rapport

31.07.2019 OFFB søker krise-kommunikasjonsrådgivere

27.06.2019 Samvirketabletop i Bergen

24.06.2019 Beredskapsmøte med Sola kommune

10.05.2019 Utfordrer strategisk nivå

30.04.2019 Krisekommunikasjon på Beredskapskonferansen

12.04.2019 Brage-øvelse med Forsvarets spesialkommando

11.04.2019 Stor oljevernøvelse i Danmark

05.04.2019 Hva gjør OFFB til en høypålitelig organisasjon?

14.03.2019 ICS-trening med Shell

19.02.2019 Faglig påfyll?

11.01.2019 A/S Norske Shell har blitt medlem i OFFB

28.08.2018 OKEA blir medlem i Operatørenes forening for beredskap (OFFB)

23.05.2018 Ledig stilling som stabsleder

05.03.2018 OFFB søker krise-kommunikasjonsrådgivere

30.01.2018 Worskshop - Skape en treningsarena for operatørens representanter til operatørens senter for evakuerte og pårørende (OSEP)

18.01.2018 OFFB etablerer krisekommunikasjonstjeneste

07.12.2017 OFFB Kompetansesenter arrangerer foredrag for medlemmene. Tema: Krisekommunikasjon i Norge

04.10.2017 Ivaretagelse av ansatte som er innlagt på sykehus og deres pårørende

18.09.2017 Kan du kommunisere under kriser?

14.03.2017 AKSJONSLEDELSE MED STATLIG OVERTAKELSE

07.02.2017 Aksjonsledelse med statlig overtagelse

OFFB trenger flere medlemmer


Les mer

alternative text

Våre medlemmer

Vi tilbyr medlemskap i et unikt beredskapssamarbeid på norsk sokkel. Elleve operatørselskaper sørger for robust, kostnadseffektiv og bærekraftig drift.

alternative text

Beredskapssenteret

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

alternative text

Evakuertsentre

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Stavanger, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Kompetansesenter

Ved vårt eget kompetansesenter får medlemmene kvalifisert kompetanseheving. Kursene er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Telefonsvarsenter

I løpet av to timer kan vi mobilisere et telefonsvarsenter for pårørende med trent personell og moderne systemer. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Krisekommunikasjon

Et stort team av krisekommunikasjonsledere- og rådgivere står klart til å mobiliseres til operatørenes beredskapsledelse på strategisk nivå. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Trening og øving

Vi gjennomfører mer enn 130 trenings- og øvingsaktiviteter hvert år. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

OFFB på fire minutter

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.