07.12.2017

OFFB Kompetansesenter arrangerer foredrag for medlemmene. Tema: Krisekommunikasjon i Norge

Foredraget arrangeres 7. desember kl 1200-1300 hos OFFB. Foredraget er basert på en masteroppgave skrevet av Lise Andreassen Hagir og Alf Inge Molde (foredragsholdere).

Om masteroppgaven/foredraget:

Hvorfor har krisekommunikasjonen under alvorlige hendelser i Norge endret seg de siste 20 årene?

Svarene har de funnet gjennom å analysere 42 rapporter og dokumenter etter 19 alvorlige hendelser i perioden 1997 til 2016. I tillegg er det gjennomført dybdeintervjuer med 18 nøkkelinformanter knyttet til seks av hendelsene; Åsta-ulykken (2000), tsunamien (2004), Vest Tank (2007), 22. juli (2011), Synne (2015), Turøy (2016). De 19 alvorlige hendelsene er ulike når det gjelder type, sektor og omfang, men krisehåndtererne har likevel møtt mange av de samme utfordringene.

Stikkord er samspillet mellom kriseledelsen, mediene og omverdenen, medieutvikling, teknologiutvikling, planverk og fokus på trening og øving – ispedd konkrete eksempler og erfaringer fra mennesker som har stått midt i krisene selv.

 

Velkommen!

 *Knapper for deling inn her*?

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer