14.03.2017

AKSJONSLEDELSE MED STATLIG OVERTAKELSE

Den 7. april 2017 arrangerte OFFB en temadag under tittelen «Aksjonsledelse med statlig overtagelse».

Til sammen deltok rundt 50 deltakere. I tillegg til ansatte blant medlemmer i OFFB, deltok representanter fra Miljødirektoratet, Norsk Olje og Gass, Kystverket, NOFO, OSRL og Politiet. Foredragsholderne fra OFFB, Engie, NOFO, Norsk Olje og Gass og Kystverket presenterte sine roller og oppgaver under håndtering av en langvarig hendelse med akutt forurensning. Etter presentasjonene ble det gjennomført en paneldebatt hvor emnet ble diskutert og hvor det ble reist flere interessante spørsmål fra salen.

Temadagen ble godt mottatt, flere læringspunkter ble funnet og nye kontakter ble knyttet.

 

 *Knapper for deling inn her*?

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer