07.02.2017

Aksjonsledelse med statlig overtagelse

Den 7. mars 2017 arrangerer OFFB en temadag hvor temaet er aksjonsledelse, langvarige hendelser og statlig overtakelse.

 

Innbydelser med detaljprogram for dagen er sendt ut til medlemmene i OFFB og andre involverte aktører (frist for påmelding: 15 februar).


Temadagen er sammensatt av foredrag med oppfølgende paneldebatt/diskusjon. Foredragene gjennomføres på norsk.

 

Foredragsholdere:    
Johan Marius Ly, Beredskapsdirektør, Kystverket
Kathrine Idås, Seniorrådgiver, Kystverket
Egil Dragsund, Fagsjef Miljø, Norsk olje & gass
Tor Eivind Moss, Seksjonsleder Operasjon, NOFO
Stig Sandal, Leader Emergency Management, ENGIE E&P Norge AS
Gunnar Henriksen, Seniorrådgiver, OFFB

 

Målgruppe for temadagen: Operatørselskap som er medlemmer i OFFB, statlige aktører og andre involverte (ref. utsendt innbydelse).

 

Sted: OFFB, Koppholen 19, 4313 Sandnes.

 *Knapper for deling inn her*?

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer