TRENING OG ØVING

I tillegg til 2.linjeberedskap skal OFFB forestå opplæring, trening og øving av eget personell, personell i medlemsselskapene og samvirkende tredjeparter.

En stor del av OFFBs daglige virksomhet består i å gjennomføre treninger og øvelser. Disse skal verifisere at funksjonen som 2. linje beredskapsorganisasjon er tilfredsstillende og i henhold til interne og eksterne krav samt sikre god kommunikasjon mellom 2. og 3. linje.

Trenings- og øvingsaktivitetene inngår i en sirkel av kvalitetssikret arbeid, der funn fra øvelsene danner grunnlag for nye øvingsmål samt nye eller oppdaterte prosedyrer og arbeidsinstrukser. Funn som omhandler medlemmenes håndtering av hendelser skal også behandles, og erfaringsoverføring mellom medlemmer skal sikres.

OFFB planlegger, gjennomfører og evaluerer ca. 100 trening og øvingsaktiviteter i året for medlemmene.

OFFB skal bidra med kontinuitet og stabilitet i beredskapsarbeidet, bedre samvirket med andre aktører samt stimulere til økt kompetanse og vekst innen området gjennom fokus på standardheving og kvalitet.

OFFBs Storøvelse 2014

«Storøvelsen 2014» was conducted the 29th and 30th of April 2014 in Stavanger. All parties involved in the exercise demonstrated their ability to respond to a major accident.

Centrica as a member at OFFB was the operator at «Storøvelsen 2014» using the PL405 Butch well, where the rig Maersk Giant still is drilling.

The frame of the aforementioned exercise was a simulated well incident at the Maersk Giant, which caused injury to personnel on board and resulted in a major oil spill.

The overall objective of «Storøvelsen 2014» was to exercise areas such as the interaction, cooperation, communication and testing of the existing plans and resources in a setting similar to a real life situation. The exercise went very well and the participants experienced a lot of findings and learning points. The exercise staff is now analyzing all incoming reports from observers and participants and will finalize the exercise report in mid-august. The OFFB exercise staff congratulates the participant with a well conducted exercise!

>Logg inn på storøvelses-web

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer