VÅR ORGANISASJON

Operatørenes forening for beredskap(OFFB) er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap på norsk sokkel. Vi leverer profesjonell 2.linje beredskap til våre medlemsselskaper, og er en integrert del av deres beredskapssystem. I tillegg fungerer OFFB som et ressurs- og kompetansesenter for alle medlemmer.

  • 12 Fast ansatte
  • 20 Koordinatorer
  • 40 NOK call handler
  • Vaktlege
  • 36 OSEP Ledere + transportleder, heliportvakt, vakthold, mm
  • Leder støtteteam på aktive lokasjoner
  • Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT)

 

Generalforsamling

Generalforsamlingens leder: Janne Lea, Wintershall Norge AS
Nestleder – Henning Eide, Centrica

Styre

Styrets leder: Eva Fagernes, Engie E&P Norge AS
Nestleder: Marit Brattbakk, Faroe Petroleum Norge AS

Styremedlemmer

Siri Nesbø, Centrica
Kristin King, Edison Norge AS 
Alv Bjørn Solheim, Wintershall Norge AS
 
1. vara  -  Kåre Olav Oftedal, Gassco
2. vara  -  Anita Oplenskedal, Dea Norge AS

 

 

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer