KURSPLAN

Nr Kurs/aktivitet/(antall kurs) Varighet Dato Merknader
01 Kurs: 3.linje beredskapsledelse 1 dag 1.mars Frist påmelding: 15.Februar
01 Kurs: 3.linje beredskapsledelse 1 dag 8.mai Frist påmelding: 12.April
02 Kurs: Aksjonsledelse (ELS/ICS) 1 dag 19.april Frist påmelding: 23.Mars
03 Kurs for selskapsrepresentanter ved Operatørens senter for evakuerte og pårørende (OSEP) 1 dag 22.mars Frist påmelding: 1.Mars
04 Kurs for Liaisoner/selskapsrepresentanter ved beredskapshendelser 1 dag 14.mars Frist påmelding: 20. Februar
05 Beredskapskurs for resepsjonister ½ dag
(12-16)
28.Februar Frist påmelding: 7.Februar
06 Kurs for OFFB Strategisk krisekommunikasjonsteam 1 dag 2.og 8.Februar Frist påmelding: 25. Januar
08 Temadag: Tema TBD 1 dag
24.Mai Frist påmelding: 4.Mai
09 CIM-opplæring ½ dag Pågår fortløpende etter behov

 

Merk: Kursene er bare for medlemmer

 

Ta kontakt hvis du er interessert:

 

Dag Normann Aasjord
Leder Kompetansesenter
dag.normann.aasjord@offb.no

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer