KURSPLAN

Nr Kurs/aktivitet/(antall kurs) Varighet Dato Merknader
01 Kurs: 3.linje beredskapsledelse 1 dag 29.August kl 0830-1530 Frist påmelding: 10.August
01 Kurs: 3.linje beredskapsledelse 1 dag 29.november kl 0830-1530 Frist påmelding: 9.November
02 Kurs: Aksjonsledelse (ELS/ICS) 1 dag 23.Oktober kl 0830-1500 Frist påmelding: 1.Oktober
03 Kurs for selskapsrepresentanter ved Operatørens senter for evakuerte og pårørende (OSEP) 1 dag 8.November kl 0830-1500 Frist påmelding: 18.Oktober
04 Kurs for Liaisoner/selskapsrepresentanter ved beredskapshendelser 1 dag 18. Oktober kl 0830-1500 Frist påmelding: 28.September
05 Beredskapskurs for resepsjonister halv dag 12.Desember kl 12-16 Frist påmelding: 23.November
05 Beredskapskurs for resepsjonister halv dag 2. Oktober kl 12-16 Frist påmelding: 17. September
06 Kurs i medietrening 1 dag 2.Oktober kl 0830-1500 Frist for påmelding: 17.September
07 Temadag: Besøk/orientering hos Hovedredningssentralen halv dag 21.September kl 1000-1145 Frist for påmelding: 31.August
08 Temadag: Strategisk ledelse under beredskapshendelser halv dag 1.November kl 1200-1530 Frist for påmelding: 19.Oktober (info om målgruppe og innhold kommer)
09 CIM-opplæring halv dag Pågår fortløpende etter behov

 

Merk: Kursene er bare for medlemmer

 

Ta kontakt hvis du er interessert:

 

Dag Normann Aasjord
Leder Kompetansesenter
dag.normann.aasjord@offb.no

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer