KURSPLAN

Nr Kurs/aktivitet/(antall kurs) Varighet Dato Merknader
01 Kurs: 3.linje beredskapsledelse 1 dag 7. Februar kl 0830-1530 Frist påmelding: 11. Januar
01 Kurs: 3.linje beredskapsledelse 1 dag 15. Mai kl 0830-1530 Frist påmelding: 29. april
02 Kurs: Aksjonsledelse (ELS/ICS) 1 dag 20.Mars kl 0830-1500 Frist påmelding: 1.Mars
03 Kurs for selskapsrepresentanter ved Operatørens senter for evakuerte og pårørende (OSEP) 1 dag 5. Februar kl 0830-1500 Frist påmelding: 15. Januar
04 Kurs for Liaisoner/selskapsrepresentanter ved beredskapshendelser 1 dag 6. Mars kl 0830-1500 Frist påmelding: 15. Februar
05 Beredskapskurs for resepsjonister halv dag 21. Februar kl 12-16 Frist påmelding: 1. Februar
05 Beredskapskurs for resepsjonister halv dag 5. Juni kl 12-16 Frist påmelding: 15. Mai
06 Kurs i medietrening 1 dag 13. Mars kl 0830-1500 Frist for påmelding: 15. Februar
07 Temadag: Tema TBD halv dag 8. Mai Frist for påmelding: 16. April
09 CIM-opplæring halv dag Pågår fortløpende etter behov

 

Merk: Kursene er bare for medlemmer

 

Ta kontakt hvis du er interessert:

 

Dag Normann Aasjord
Leder Kompetansesenter
dag.normann.aasjord@offb.no

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer