KURSPLAN

Nr Kurs/aktivitet/(antall kurs) Varighet Dato Merknader
01 Kurs: 3.linje beredskapsledelse 1 dag 6.september Frist påmelding: 15.august
01 Kurs: 3.linje beredskapsledelse 1 dag 22.november Frist påmelding: 1.november
02 Kurs: Aksjonsledelse (ELS/ICS) 2 dager 12-13. desember Frist påmelding: 15.november
03 Kurs for selskapsrepresentanter ved Operatørens senter for evakuerte og pårørende (OSEP) 1 dag 7.november Frist påmelding: 12.oktober
04 Kurs for Liaisoner/selskapsrepresentanter ved beredskapshendelser 1 dag 4.oktober Frist påmelding: 11.september
05 Beredskapskurs for resepsjonister ½ dag
(12-16)
6.oktober Frist påmelding: 15.september
06 Kurs: Håndtering av krisereaksjoner 1 dag 9.november Frist påmelding: 12.oktober
07 Mediehåndtering 1 dag 6.desember Frist påmelding: 10.november
08 Temadag: Trenden skal snus; Håndtering i OFFB 1 dag
(0830-15)
18.oktober Frist påmelding: 29.september
09 CIM-opplæring ½ dag Pågår fortløpende etter behov

 

Merk: Kursene er bare for medlemmer

 

Ta kontakt hvis du er interessert:

 

Dag Normann Aasjord
Leder Kompetansesenter
dag.normann.aasjord@offb.no

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer