Våre medlemsselskaper

Wintershall Norge AS

I slutten av året 2008 overtok Wintershall det norske olje- og gasselskapet Revus Energy og slo det sammen med sin egen virksomhet i Norge – det nye selskapet drives nå under firmabetegnelsen Wintershall Norge AS

http://www.wintershall.no

-

ENGIE E&P Norge AS

ENGIE E&P Norge AS er en del av ENGIE-gruppen, og har operert i Norge siden 2001. Deres oppdrag er å skape verdier langs verdikjeden ved å lete etter, utvikle, produsere og transportere olje og gass på norsk sokkel.

http://www.gdfsuezep.no/

-

Gassco

Gassco er operatør av det norske transportsystemet for naturgass. Det er avgjørende at Europa kan stole på leveransene av gass fra Norge, derfor er det vår målsetting å sørge for sikker og pålitelig transport av gass.

https://www.gassco.no/

-

Wellesley Petroleum

Wellesley Petroleum ble etablert i 2015 og er fokusert på leting på norsk sokkel. Selskapet boret sin første letebrønn som operatør i 2017.

https://www.wellesley.no

-

Faroe Petroleum Norge AS

Faroe Petroleum er et uavhengig olje og gasselskap som fokuserer på leting og produksjon i Norge og UK. Selskapet har vært etablert i Norge siden 2006. Faroe har et aktivt leteprogram og har interesser i en rekke produserende felt.

http://www.fp.fo/

-

Centrica

Centrica er et integrert gasselskap. De leter etter og produserer gass på norsk sokkel. Til tross for at Centrica ble etablert i 2006, har vi allerede 20 letelisenser på norsk sokkel, og vi har operatørskap for åtte av disse.

http://www.centrica.no/

-

Bayerngas Norge AS

Bayerngas Norge AS er et uavhengig olje og gasselskap som er aktivt i Norge, Danmark og UK. Bayerngas Norge AS har nå ca 90 ansatte og kontorer i Oslo, London og København. Selskapet har 5 felt i produksjon, tre felt under utvikling og to felt under planlegging (2013).

http://www.bayerngasnorge.com/

-

Edison Norge AS

Edison Norge AS is controlled by Edison International Spa a subsidiary of Edison SPA which is one of the major Italian energy players and is part of EDF Group. Edison established its Stavanger based office in 2007 through Edison International Norway Branch.

http://www.edison-norge.no/

-

DEA Norge AS

DEA Norge AS har vært i Norge i over 40 år. Selskapet er aktivt innen leting, utbygging og produksjon, både som operatør og partner, over hele norsk sokkel, og har ambisiøse planer om videre vekst. Eier er DEA Deutsche Erdoel AG, med hovedkontor i Hamburg.

http://www.dea-norge.com

-

VNG Norge

VNG Norge ble opprettet i 2006 som et heleid datterselskap av det tyske konsernet VNG - Verbundnetz Gas AG. VNG Norge har ansvaret for konsernets oppstrømsatsing i Nordsjøen og har 28 letelisenser på norsk sokkel, hvorav åtte operatørskap.

http://www.vng.no/no/home

-

Maersk Oil Norway AS

Maersk Oil Norway AS ble etablert i 2004 og er del av Maersk Oil som inngår i AP Møller- Maersk group. Selskapet har 23 letelisenser, hvorav ni operatørskap. Selskapet har en 20% eierandel i PL501 som er en del av Johan Sverdrup funnet.

http://www.maerskoil.com

-

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer