KOMMENDE AKTIVITETER

DATO AKTIVITET
24.05.2019 Nivå 1 trening av Spirit Energy 3.linje

Spirit Energy gjennomfører trening av sin 3.linje i overgangen til langvarig hendelse

Ansvar Pia CB Fjærli

28.05.2019 AS Norske Shell - N1 øvelse/trening

I dag gjennomføres en N1 øvelse med AS Norske Shell.

Kontaktperson: gunnar.henriksen@offb.no   

04.06.2019 Table Top AS Norske Shell - Nyhamna

I dag gjennomføres en Table Top som forberedelse til heldags oljevernøvelse i neste uke.

Kontaktpersoen. gunnar.henriksen@offb.no

05.06.2019 Table top Neptune Energy Norge AS

Neptune Energy Norge AS arrangerer table top som ledd i deres forberedelser og gjennomføring av Fenja-prosjektet. Aktiviteten vil fokusere på samvirke i en beredskapshendelse, og deltakere kommer fra HRS-S, Equinor, TechnipFMC og Neptune Energy Norge AS.

Ansvar: Pål Erland

07.06.2019 Nivå 1 trening av Spirit Energy 3.linje

Spirit Energy gjennomfører trening av sin 3.linje i overgangen til langvarig hendelse

Ansvar Pia CB Fjærli

13.06.2019 AS Norske Shell - Heldagsøvelse Nyhamna

I dag gjennomføres en heldags oljevernøvelse på Nyhamna i Aukra kommune.

Kontaktperson: gunnar.henriksen@offb.no  

19.06.2019 Nivå 1 trening Edison Norge 3.linje


20.06.2019 Nivå 1 trening Edison Norge 3.linje


04.09.2019 Samvirke table top i Bergen

Samvirke table top med samvirkeaktører i Bergens-området arrangeres på Thon Hotel Bergen Airport. Deltakere kommer fra politiet, Bergen kommune, Avinor, Securitas, Thon Hotel, OHS, Helse Bergen, Avinor, Neptune Energy samt personell fra andre operatører i OFFB.

Ansvar: Pål Erland

18.09.2019 Table top Neptune Energy Norge AS

Denne table top har fokus på forberedelser til fullskalaøvelsen som arrangeres 01.10.2019. Aktuelle interessenter i en hendelse med utgangspunkt om bord på Gjøa deltar hos OFFB.

Ansvar: Pål Elrand

01.10.2019 Fullskalaøvelse Neptune Energy Norge AS - Gjøa

Neptune Energy Norge AS arrangerer fullskalaøvelse (nivå 3) i tidsrommet 0800-1600. Det øves både offshore om bord på Gjøa-plattformen samt hos flere aktører onshore.

Øvingsleder: Pål Erland

30.10.2019 Nivå 2-øvelse Neptune Energy Norge AS - Gjøa

Neptune Energy øver i tidsrommet 0800-1200 i en nivå 2-øvelse. Personell fra hele beredskapsorg. deltar.

Øvingsleder: Pål Erland

13.11.2019 Nivå 2-øvelse Neptune Energy Norge AS - Gjøa

Neptune Energy øver i tidsrommet 0800-1200 i en nivå 2-øvelse. Personell fra hele beredskapsorg. deltar.

Øvingsleder: Pål Erland

27.11.2019 Table top Neptune Energy Norge AS

Table top hos OFFB. Nærmere agenda om innhold kommer!

Ansvar: Pål Erland

04.12.2019 Table top Neptune Energy Norge AS

Table top hos OFFB. Nærmere agenda om innhold kommer!

Ansvar: Pål Erland

 

 

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

alternative text

BLI MED I OFFB

OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap. Vi vil være din foretrukne 2.linjes beredskapsorganisasjon.

 

>Les mer

alternative text

BEREDSKAPSSENTER

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

 

>Les mer

alternative text

EVAKUERTSENTRE

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Sandnes, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.

 

>Les mer

alternative text

OFFB PÅ FIRE MINUTTER

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.

 

>Les mer