KOMMENDE AKTIVITETER

DATO AKTIVITET
19.10.2018 Spirit Energy gjennomfører en nivå 2

Spirit Energy gjennomfører en nivå 2 øvelse for sin beredskapsorganisasjon ifm oppstart på brønnen Cassidy

Øvingsleder: Pia CB Fjærli

25.10.2018 Table Top Nyhamna

I dag gjennomføres en Table Top øvelse på Nyhmna.

Kontaktperson: gunnar.henriksen@offb.no

06.11.2018 Beredskapsøvelse OKEA

I dag gjennomfører OKEA en beredskapsøvelse hvor det øves på å håndtere en beredskapshendelse på Draugen.

Kontaktperson: gunnar.henriksen@offb.no

08.11.2018 Table Top øvelse

I dag gjennomføres en Table Top øvelse i forbindelse med operasjonene på Knarr-feltet.
13.11.2018 Beredskapsøvelse OKEA

I dag gjennomfører OKEA en beredskapsøvelse hvor det øves på å håndtere en beredskapshendelse på Draugen.

Kontaktperson: gunnar.henriksen@offb.no

20.11.2018 Beredskapsøvelse OKEA

I dag gjennomfører OKEA en beredskapsøvelse hvor det øves på å håndtere en beredskapshendelse på Draugen.

Kontaktperson: gunnar.henriksen@offb.no

21.11.2018 Beredskapsøvelse 2. og 3. linje

I dag gjennomføres det en beredskapsøvelse hvor det øves på å håndtere en beredskapshendelse på Nyhamna.

Kontaktperson: gunnar.henriksen@offb.no

27.11.2018 Beredskapsøvelse 2. og 3. linje

I dag gjennomføres det en beredskapsøvelse hvor det øves på å håndtere en beredskapshendelse på Knarr-feltet.

Kontaktperson: gunnar.henriksen@offb.no

29.11.2018 Beredskapsøvelser 2. og 3. linje

I dag gjennomføres det to beredskapsøvelser hvor det øves på å håndtere en beredskapshendelse på Nyhamna og en hendelse på Knarr-feltet.

Kontaktperson: gunnar.henriksen@offb.no

 

 

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer