KOMMENDE AKTIVITETER

DATO AKTIVITET
06.03.2018 Engie nivå 2-øvelse

ENGIE E&P Norge AS beredskapsorganisasjon skal øves i en nivå 2-øvelse i tidsrommet 0800-1200. Flere aktører deltar i øvelsen med fokus på samvirke, kommunikasjon og koordinering.

Øvingsleder: Pål Erland

08.03.2018 Wintershall nivå 2 øvelse

Wintershall arrangerer nivå 2-øvelse der hele beredskapsorganisasjonen deltar.

Øvingsleder:Pia CB Fjærli

09.03.2018 Table Top Spirit Energy på ODA

Spirit Energy arrangerer table top ifm oppstart på ODA prosjektet.

Øvingsleder: Pia CB Fjærli og Morten A.Torgersen

19.03.2018 Fagsamling for 2. linje logistikkoordinatorer

Vi arrangerer kvartalsvis fagsamling for alle logistikkoordinatorene i 2. linje. Fokus vil være observasjoner og læringspunkt etter hendelser og øvelser,forslag til forbedring samt kompetanseheving for den enkelte koordinator.

Ansvar: Pål Erland (fagansvarlig for logistikkoordinatorene)

20.03.2018 Spirit Energy nivå 2

Spirit Energy arrangerer nivå 2-øvelse der hele beredskapsorganisasjonen deltar.

Øvingsleder: Pia CB Fjærli

22.03.2018 Engie nivå 2-øvelse

ENGIE E&P Norge AS beredskapsorganisasjon skal øves i en nivå 2-øvelse i tidsrommet 0800-1200. Flere aktører deltar i øvelsen med fokus på samvirke, kommunikasjon og koordinering.

Øvingsleder: Pål Erland

05.04.2018 Wellesley nivå 1-øvelser (3 stk)

Wellesley skal i 3 stk nivå 1-øvelser i tidsrommet 0830-1530.

Øvingsleder: Pål Erland

06.04.2018 Spirit Energy Table top

Spirit Energy arrangerer Table top ifm oppstart på Scarecrow

Øvingsleder: Pia CB Fjærli og Morten A. Torgersen

10.04.2018 Wellesley table top før ny operasjon

Fokus på gjennomgang av ny operasjon der aktuelle interessenter deltar, i tidsrommet 0830-1130.

Ansvarlig: Pål Erland

11.04.2018 Engie nivå 2-øvelse

ENGIE E&P Norge AS beredskapsorganisasjon skal øves i en nivå 2-øvelse i tidsrommet 0800-1200. Flere aktører deltar i øvelsen med fokus på samvirke, kommunikasjon og koordinering.

Øvingsleder: Pål Erland

17.04.2018 Engie table top hos OFFB før fullskalaøvelsen

Table top arrangeres i lokalene til OFFB i tidsrommet 1200-1500. Aktiviteten er en forberedelse til fullskalaøvelsen som arrangeres 26.04.2018. Det vil bli lagt opp til diskusjonsøvelse med gjennomgang av aktuell case. Flere aktører (private og offentlige) deltar.

Ansvarlig: Pål Erland

24.04.2018 Wellesley repetisjon CIM & proaktiv stabsmetodikk for strategisk nivå

Wellesley fortsetter sine forberedelser frem mot oppstart av nye operasjoner vår/sommer 2018. I den forbindelse kjører vi eget opplegg med fokus på bruk/loggføring i CIM samt bruk av proaktiv stabsmetodikk for strategisk nivå. Aktivitetene foregår i lokalene til OFFB.

Ansvar: Pål Erland

25.04.2018 Wellesley nivå 2-øvelse

Wellesley arrangerer nivå 2-øvelse der hele beredskapsorganisasjonen deltar.

Øvingsleder: Pål Erland

26.04.2018 Engie fullskalaøvelse (nivå 3)

ENGIE E&P Norge AS beredskapsorganisasjon skal øves i en fullskalaøvelse (nivå 3) i tidsrommet 0800-1600. Flere aktører deltar i øvelsen med fokus på samvirke, kommunikasjon og koordinering. Det legges opp til mobilisering i hele beredskapsorganisasjonen.

Øvingsleder: Pål Erland

15.05.2018 Engie nivå 2-øvelse

ENGIE E&P Norge AS beredskapsorganisasjon skal øves i en nivå 2-øvelse i tidsrommet 0800-1200. Flere aktører deltar i øvelsen med fokus på samvirke, kommunikasjon og koordinering.

Øvingsleder: Pål Erland

20.06.2018 Engie nivå 2-øvelse

ENGIE E&P Norge AS beredskapsorganisasjon skal øves i en nivå 2-øvelse i tidsrommet 0800-1200. Flere aktører deltar i øvelsen med fokus på samvirke, kommunikasjon og koordinering.

Øvingsleder: Pål Erland

27.06.2018 Wellesley nivå 3-øvelse

Nivå 3-øvelse i tidsrommet 0800-1200

Øvingsleder: Pål Erland

 

 

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer