KOMMENDE AKTIVITETER

DATO AKTIVITET
27.10.2017 Nivå 1 med Centrica

Det gjennomføres en nivå 1 øvelse med Centrica som et ledd i trening av beredskapsorganisasjonen
31.10.2017 Nivå 1 med Edison

Det gjennomføres en nivå 1 øvelse med Edison som et ledd i trening av beredskapsorganisasjonen
10.11.2017 Table Top med Centrica

Det gjennomføres en Table top øvelse med Centrica som et ledd i oppkjøring mot Fogelberg
10.11.2017 Nivå 1 med Centrica

Det gjennomføres en nivå 1 øvelse med Centrica som et ledd i trening av beredskapsorganisasjonen
14.11.2017 Nivå 2 med Edison

Det gjennomføres en nivå 2 øvelse med Edison som et ledd i trening av beredskapsorganisasjonen
17.11.2017 Nivå 1 med Centrica

Det gjennomføres en nivå 1 øvelse med Centrica som et ledd i trening av beredskapsorganisasjonen

 

 

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

DATO AKTIVITET
27.10.2017 Nivå 1 med Centrica
31.10.2017 Nivå 1 med Edison
10.11.2017 Table Top med Centrica

DATO AKTIVITET
10.11.2017 Nivå 1 med Centrica
14.11.2017 Nivå 2 med Edison
17.11.2017 Nivå 1 med Centrica