KOMMENDE AKTIVITETER

DATO AKTIVITET
17.01.2018 Nivå 1 med Spirit Energy

Det gjennomføres en nivå 1 med Spirit Energy sin beredskapsorganisasjon som oppkjøring mot Fogelberg. Øvingsleder Pia CB Fjærli
19.01.2018 Table Top Fogelberg med Spirit Energy

Det gjennomføres en Table top med Spirit Energy ifm oppstart av boring på Fogelberg
23.01.2018 Nivå 1 med Spirit Energy

Det gjennomføres en nivå 1 med Spirit Energy sin beredskapsorganisasjon som oppkjøring mot Fogelberg. Øvingsleder Pia CB Fjærli
25.01.2018 Nivå 2 med Wintershall

Det gjennomføres en nivå 2 med Wintershall sin beredskapsorganisasjon Øvingsleder Pia CB Fjærli
31.01.2018 Nivå 3 med Spirit Energy

Det gjennomføres en nivå 3 med Spirit Energy sin beredskapsorganisasjon som oppkjøring mot Fogelberg. Øvingsleder Pia CB Fjærli
01.02.2018 Engie nivå 2-øvelse

ENGIE E&P Norge AS beredskapsorganisasjon skal øves i en nivå 2-øvelse i tidsrommet 0800-1200. Flere aktører deltar i øvelsen med fokus på samvirke, kommunikasjon og koordinering.

Øvingsleder: Pål Erland

27.02.2018 Wellesley CIM-trening samt trening i proaktiv stabsmetodikk for strategisk nivå

Wellesley skal trenes i bruk av krisehåndteringsverktøyet CIM samt trene proaktiv stabsmetodikk i tidsrommet 0830-1130

Ansvarlig: Pål Erland

06.03.2018 Engie nivå 2-øvelse

ENGIE E&P Norge AS beredskapsorganisasjon skal øves i en nivå 2-øvelse i tidsrommet 0800-1200. Flere aktører deltar i øvelsen med fokus på samvirke, kommunikasjon og koordinering.

Øvingsleder: Pål Erland

22.03.2018 Engie nivå 2-øvelse

ENGIE E&P Norge AS beredskapsorganisasjon skal øves i en nivå 2-øvelse i tidsrommet 0800-1200. Flere aktører deltar i øvelsen med fokus på samvirke, kommunikasjon og koordinering.

Øvingsleder: Pål Erland

05.04.2018 Wellesley nivå 1-øvelser (3 stk)

Wellesley skal i 3 stk nivå 1-øvelser i tidsrommet 0830-1530.

Øvingsleder: Pål Erland

10.04.2018 Wellesley table top før ny operasjon

Fokus på gjennomgang av ny operasjon der aktuelle interessenter deltar, i tidsrommet 0830-1130.

Ansvarlig: Pål Erland

11.04.2018 Engie nivå 2-øvelse

ENGIE E&P Norge AS beredskapsorganisasjon skal øves i en nivå 2-øvelse i tidsrommet 0800-1200. Flere aktører deltar i øvelsen med fokus på samvirke, kommunikasjon og koordinering.

Øvingsleder: Pål Erland

17.04.2018 Engie table top hos OFFB før fullskalaøvelsen

Table top arrangeres i lokalene til OFFB i tidsrommet 1200-1500. Aktiviteten er en forberedelse til fullskalaøvelsen som arrangeres 26.04.2018. Det vil bli lagt opp til diskusjonsøvelse med gjennomgang av aktuell case. Flere aktører (private og offentlige) deltar.

Ansvarlig: Pål Erland

26.04.2018 Engie fullskalaøvelse (nivå 3)

ENGIE E&P Norge AS beredskapsorganisasjon skal øves i en fullskalaøvelse (nivå 3) i tidsrommet 0800-1600. Flere aktører deltar i øvelsen med fokus på samvirke, kommunikasjon og koordinering. Det legges opp til mobilisering i hele beredskapsorganisasjonen.

Øvingsleder: Pål Erland

03.05.2018 Wellesley nivå 2-øvelse

Wellesley arrangerer nivå 2-øvelse der hele beredskapsorganisasjonen deltar.

Øvingsleder: Pål Erland

15.05.2018 Engie nivå 2-øvelse

ENGIE E&P Norge AS beredskapsorganisasjon skal øves i en nivå 2-øvelse i tidsrommet 0800-1200. Flere aktører deltar i øvelsen med fokus på samvirke, kommunikasjon og koordinering.

Øvingsleder: Pål Erland

20.06.2018 Engie nivå 2-øvelse

ENGIE E&P Norge AS beredskapsorganisasjon skal øves i en nivå 2-øvelse i tidsrommet 0800-1200. Flere aktører deltar i øvelsen med fokus på samvirke, kommunikasjon og koordinering.

Øvingsleder: Pål Erland

27.06.2018 Wellesley nivå 3-øvelse

Nivå 3-øvelse i tidsrommet 0800-1200

Øvingsleder: Pål Erland

 

 

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer