KOMMENDE AKTIVITETER

DATO AKTIVITET
29.08.2018 Faroe Petroleum - beredskapsøvelse Rungne

I dag gjennomfører Faroe Petroleum en N2 øvelse i forbindelse med forestående operasjoner på brønnen Rungne. Brønnen bores av riggen Transocean Arctic.

Kontaktperson: gunnar.henriksen@offb.no

 

 

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

DATO AKTIVITET
29.08.2018 Faroe Petroleum - beredskapsøvelse Rungne

DATO AKTIVITET