KOMMENDE AKTIVITETER

DATO AKTIVITET
26.09.2017 Nivå 1 med Edison

Det gjennomføres en nivå 1 øvelse med Edison som et ledd i trening av beredskapsorganisasjonen
27.09.2017 Table top før fullskalaøvelsen

Vi gjennomfører table top som en forberedelse til neste ukes fullskalaøvelse med beredskapsorganisasjonen til ENGIE E&P Norge AS. Gjennomføres i tidsrommet 1200-1600 hos OFFB.

Kontaktperson: Pål Erland

29.09.2017 Nivå 1 med Centrica

Det gjennomføres en nivå 1 øvelse med Centrica som et ledd i trening av beredskapsorganisasjonen
05.10.2017 Table top med Wintershall

Det gjennomføres en Table top med Wintershall og Statoil som et ledd i oppkjøringen til Maria Produksjon
05.10.2017 Nivå 3-øvelse (fullskala) med ENGIE E&P Norge AS

Vi gjennomfører en såkalt nivå 3-øvelse (fullskala)med beredskapsorganisasjonen til ENGIE E&P Norge AS. Hele dagen er avsatt til øvelsen

Kontaktperson: Pål Erland

06.10.2017 Nivå 1 med Centrica

Det gjennomføres en nivå 1 øvelse med Centrica som et ledd i trening av beredskapsorganisasjonen
06.10.2017 Nivå 1 med Centrica

Det gjennomføres en nivå 1 øvelse med Centrica som et ledd i trening av beredskapsorganisasjonen
17.10.2017 Nivå 1 med Edison

Det gjennomføres en nivå 1 øvelse med Edison som et ledd i trening av beredskapsorganisasjonen
20.10.2017 Nivå 1 med Centrica

Det gjennomføres en nivå 1 øvelse med Centrica som et ledd i trening av beredskapsorganisasjonen
27.10.2017 Nivå 1 med Centrica

Det gjennomføres en nivå 1 øvelse med Centrica som et ledd i trening av beredskapsorganisasjonen
31.10.2017 Nivå 1 med Edison

Det gjennomføres en nivå 1 øvelse med Edison som et ledd i trening av beredskapsorganisasjonen
10.11.2017 Table Top med Centrica

Det gjennomføres en Table top øvelse med Centrica som et ledd i oppkjøring mot Fogelberg
10.11.2017 Nivå 1 med Centrica

Det gjennomføres en nivå 1 øvelse med Centrica som et ledd i trening av beredskapsorganisasjonen
14.11.2017 Nivå 2 med Edison

Det gjennomføres en nivå 2 øvelse med Edison som et ledd i trening av beredskapsorganisasjonen
17.11.2017 Nivå 1 med Centrica

Det gjennomføres en nivå 1 øvelse med Centrica som et ledd i trening av beredskapsorganisasjonen

 

 

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer