KOMMENDE AKTIVITETER

DATO AKTIVITET
19.03.2018 Fagsamling for 2. linje logistikkoordinatorer

Vi arrangerer kvartalsvis fagsamling for alle logistikkoordinatorene i 2. linje. Fokus vil være observasjoner og læringspunkt etter hendelser og øvelser,forslag til forbedring samt kompetanseheving for den enkelte koordinator.

Ansvar: Pål Erland (fagansvarlig for logistikkoordinatorene)

20.03.2018 Spirit Energy nivå 2

Spirit Energy arrangerer nivå 2-øvelse der hele beredskapsorganisasjonen deltar.

Øvingsleder: Pia CB Fjærli

22.03.2018 Neptune Energy nivå 2-øvelse

Neptune Energy beredskapsorganisasjon skal øves i en nivå 2-øvelse i tidsrommet 0800-1200. Flere aktører deltar i øvelsen med fokus på samvirke, kommunikasjon og koordinering.

Øvingsleder: Pål Erland

04.04.2018 Faroe Petroleum: Øvelse - Oselvar Suspension

I dag arrangeres en N1 Øvelse ifm operasjonene knyttet opp mot Oselvar Suspension

Kontaktperson: gunnar.henriksen@offb.no

05.04.2018 Wellesley nivå 1-øvelser (to stk)

Wellesley skal trene/øve to av sine vaktlag på strategisk nivå i tidsrommet 0830-1130 og klokken 1230-1530. Strategisk krisekommunikasjonsteam (MRT) deltar også i denne aktiviteten. Nivå 1-øvelsene er fordelt over to dager slik at alle 4 vaktlag får egen bolk med trening/øving. Neste trening er lagt opp til fredag 06.04.2018 i samme tidsrom.

Øvingsleder: Pål Erland

06.04.2018 Spirit Energy Table top

Spirit Energy arrangerer Table top ifm oppstart på Scarecrow

Øvingsleder: Pia CB Fjærli og Morten A. Torgersen

06.04.2018 Wellesley nivå 1-øvelser (to stk)

Wellesley skal trene/øve to av sine vaktlag på strategisk nivå i tidsrommet 0830-1130 og klokken 1230-1530. Strategisk krisekommunikasjonsteam (MRT) deltar også i denne aktiviteten.

Øvingsleder: Pål Erland

10.04.2018 Wellesley table top før ny operasjon

Fokus på gjennomgang av ny operasjon der aktuelle interessenter deltar, i tidsrommet 0830-1130.

Ansvarlig: Pål Erland

11.04.2018 Neptune Energy nivå 2-øvelse

Neptune Energy beredskapsorganisasjon skal øves i en nivå 2-øvelse i tidsrommet 0800-1200. Flere aktører deltar i øvelsen med fokus på samvirke, kommunikasjon og koordinering.

Øvingsleder: Pål Erland

17.04.2018 Neptune Energy table top hos OFFB før fullskalaøvelsen

Table top arrangeres i lokalene til OFFB i tidsrommet 1200-1500. Aktiviteten er en forberedelse til fullskalaøvelsen som arrangeres 26.04.2018. Det vil bli lagt opp til diskusjonsøvelse med gjennomgang av aktuell case. Flere aktører (private og offentlige) deltar.

Ansvarlig: Pål Erland

24.04.2018 Wellesley repetisjon CIM & proaktiv stabsmetodikk for strategisk nivå

Wellesley fortsetter sine forberedelser frem mot oppstart av nye operasjoner vår/sommer 2018. I den forbindelse kjører vi eget opplegg med fokus på bruk/loggføring i CIM samt bruk av proaktiv stabsmetodikk for strategisk nivå. Aktivitetene foregår i lokalene til OFFB.

Ansvar: Pål Erland

25.04.2018 Wellesley nivå 2-øvelse

Wellesley arrangerer nivå 2-øvelse der hele beredskapsorganisasjonen deltar.

Øvingsleder: Pål Erland

26.04.2018 Neptune Energy fullskalaøvelse (nivå 3)

Neptune Energy beredskapsorganisasjon skal øves i en fullskalaøvelse (nivå 3) i tidsrommet 0800-1600. Flere aktører deltar i øvelsen med fokus på samvirke, kommunikasjon og koordinering. Det legges opp til mobilisering i hele beredskapsorganisasjonen.

Øvingsleder: Pål Erland

15.05.2018 Neptune Energy nivå 2-øvelse

Neptune Energy beredskapsorganisasjon skal øves i en nivå 2-øvelse i tidsrommet 0800-1200. Flere aktører deltar i øvelsen med fokus på samvirke, kommunikasjon og koordinering.

Øvingsleder: Pål Erland

14.06.2018 Faroe Petroleum: Table Top - Rungne

I dag arrangeres en Table Top ifm Faroes sine operasjoner på brønnen Rungne.

Kontaktperson: gunnar.henriksen@offb.no

19.06.2018 Faroe Petroleum - Øvelse Rungne

I dag arrangeres en N2 øvelse ifm Faroes sine operasjoner på brønnen Rungne.

Kontaktperson: gunnar.henriksen@offb.no

20.06.2018 Neptune Energy nivå 2-øvelse

Neptune Energy beredskapsorganisasjon skal øves i en nivå 2-øvelse i tidsrommet 0800-1200. Flere aktører deltar i øvelsen med fokus på samvirke, kommunikasjon og koordinering.

Øvingsleder: Pål Erland

27.06.2018 Wellesley nivå 3-øvelse

Nivå 3-øvelse i tidsrommet 0800-1200

Øvingsleder: Pål Erland

 

 

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer