KOMMENDE AKTIVITETER

DATO AKTIVITET
25.05.2018 Spirit Energy nivå 2 øvelse

Spirit Energy beredskapsorganisasjon skal øves i en nivå 2-øvelse i tidsrommet 0800-1200. Flere aktører deltar i øvelsen med fokus på samvirke, kommunikasjon og koordinering.
07.06.2018 Wintershall nivå 3 øvelse

Wintershall beredskapsorganisasjon skal øves i en nivå 3 i tidsrommet 0800-1500. Flere aktører deltar i øvelsen med fokus på samvirke, kommunikasjon og koordinering. Det legges opp til mobilisering i hele beredskapsorganisasjonen.
20.06.2018 Neptune Energy nivå 2-øvelse

Neptune Energy beredskapsorganisasjon skal øves i en nivå 2-øvelse i tidsrommet 0800-1200. Flere aktører deltar i øvelsen med fokus på samvirke, kommunikasjon og koordinering.

Øvingsleder: Pål Erland

27.06.2018 Wellesley nivå 3-øvelse

Nivå 3-øvelse i tidsrommet 0800-1200

Øvingsleder: Pål Erland

 

 

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

DATO AKTIVITET
25.05.2018 Spirit Energy nivå 2 øvelse
07.06.2018 Wintershall nivå 3 øvelse

DATO AKTIVITET
20.06.2018 Neptune Energy nivå 2-øvelse
27.06.2018 Wellesley nivå 3-øvelse