23.01.2019

OFFB søker stabsleder til fast stilling

Har du erfaring innen krisehåndtering og beredskapsrådgiving? Vil du jobbe med noen av de mest spennende oljeselskapene på norsk sokkel? OFFB opplever høy aktivitet og søker nå ny stabsleder i fast stilling.

 

Stabsleder inngår i et team som bidrar til vedlikehold og kontinuerlig utvikling av beredskap i tett samarbeid med ledende operatørselskap på norsk sokkel og andre relevante beredskapsaktører.

 

I forbindelse med vakt koordinerer stabsleder beredskapsvaktlaget og er hovedkontakt mot 1. linje på innretningen i en beredskapssituasjon.

 

Hovedoppgaver

 

    På vakt som stabsleder

 

 • mobilisere vaktlaget ved hendelser

 • være beredskapsvaktlagets hovedkontakt opp mot 1. linje under en hendelse

 • koordinere det mobiliserte beredskapsvaktlaget

 • inngå i ett av seks vaktlag

 

    Utenom vaktfunksjonen

 

 • øving og trening i beredskapsfunksjonen

 • som operatørkontakt ha en helhetlig oppfølging av operatørselskapene i forhold til beredskap

 • bistå operatørene med opprettelse av beredskapsplaner og beredskapsorganisasjon

 • planlegge, gjennomføre og evaluere trening og øving i samarbeid med operatør

 • bidra til at beredskapspersonell har nødvendig opplæring og trening

 • ansvar tilknyttet eget fagområde ut fra erfaring og egen kompetanse

 • noe reise- og offshoreaktivitet

 

Kvalifikasjoner

 

 • du har god kjennskap til, og operativ erfaring innen krisehåndtering

 • det er ønskelig at du har beredskapskompetanse og erfaring innen operativt planarbeid

 • det er ønskelig at du har relevant utdannelse på bachelor eller mastergradsnivå

 • gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig

 • norsk og engelsk må beherskes skriftlig og muntlig

 

Egenskaper

 

 • du er engasjert, initiativrik og liker å jobbe i team

 • du jobber godt sammen med folk med ulik fagbakgrunn - og skaper relasjoner og nettverk

 • du liker å sette deg inn i, og utvikle, nye løsninger og holder deg faglig oppdatert

 • du er utadvendt, energisk og har et drivende ønske om utvikling

 

Vi tilbyr

 

 • utfordrende arbeidsoppgaver i et profesjonelt beredskapsmiljø

 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling innen et viktig samfunnsområde

 • gode forsikrings- og pensjonsordninger

 

Se hele utlysningen på Finn.no: https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=138662871

 

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med Mercuri Urval v/Tone B.F. Berthelsen, tlf. 975 59 040.

 

Du kan også kontakte OFFB v/Daglig leder Ole Jacob Haug, tlf. 900 80 418 eller Leder plan og beredskap Pia CB Fjærli, tlf. 412 07 954.

 

Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad snarest. Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

 

 

 

Om OFFB

 

OFFB – Operatørenes forening for beredskap – er etablert på Forus. Beredskapssenteret er en felles beredskapsløsning og kompetansesenter for en rekke operatørselskaper på norsk sokkel.

Følgende selskaper er p.t medlemmer i foreningen: A/S Norske Shell, Spirit Energy Norge AS, Wintershall Norge AS, Neptune Energy Norge AS, Gassco, Wellesley Petroleum, Faroe Petroleum Norge AS, Edison Norge AS, Dea Norge AS, OKEA og M Vest Energy.

OFFB leverer profesjonell 2. linje beredskap til våre medlemsbedrifter og er en integrert del av deres beredskapssystem. I krisesituasjoner skal beredskapssenteret håndtere hendelser som rammer eller berører mennesker, miljø og materiell. I tillegg fungerer OFFB som et ressurs- og kompetansesenter for medlemmene. OFFB er en fleksibel organisasjon med tolv fast ansatte medarbeidere som arbeider integrert med medlemmene og tilpasser seg deres aktivitetsnivå.

 

 

Bli kjent med oss på fire minutter:

 

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer