18.09.2017

Kan du kommunisere under kriser?

Operatørenes Forening For Beredskap (OFFB) vurderer å opprette en Media Response Team-tjeneste og ønsker å komme i kontakt med kommunikasjonsfaglig personell.

Mulige oppgaver vil kunne inkludere fast vaktturnus, øvingsaktivitet, kvartalsvise koordineringsmøter og faglig oppdatering.

Opprettelsen av OFFB MRT vil by på en unik mulighet til å bidra i utviklingen av tjenesten fra bunn av både når det gjelder produksjon av planverk og arbeidsmetodikk. 

Totalt er det behov for fem MRT-ledere og ti medierådgivere/journalister.

 

Ta kontakt med prosjektleder Alf Inge Molde på telefon 477 56 105 for en uformell prat.

 

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

DATO AKTIVITET
27.10.2017 Nivå 1 med Centrica
31.10.2017 Nivå 1 med Edison
10.11.2017 Table Top med Centrica

DATO AKTIVITET
10.11.2017 Nivå 1 med Centrica
14.11.2017 Nivå 2 med Edison
17.11.2017 Nivå 1 med Centrica